บันวานิลลา ช็อกชิพ
バニラチョコチップパン

bun
บันละมุนๆ ที่กรุ่นความหอมของกลิ่นวนิลา และรสชาติดั้งเดิมที่สุดคลาสสิกจนต้องเทใจให้... บันวานิลลา ช็อกชิพ หนึ่งเดียวที่ “บัน” เท่านั้น!!!

บันละมุนๆ ที่กรุ่นความหอมของกลิ่นวนิลา และรสชาติดั้งเดิมที่สุดคลาสสิกจนต้องเทใจให้... บันวานิลลา ช็อกชิพ หนึ่งเดียวที่ “บัน” เท่านั้น!!!