เบลเยี่ยมบัน ช็อกโกแล็ต
ベルギーパンチョコレート

bun
ซิกเนเจอร์ในแบบ “บัน” ที่ผสมกันอย่างลงตัวกับช็อกโกแลตเคลือบแสนอร่อย
ซิกเนเจอร์ในแบบ “บัน” ที่ผสมกันอย่างลงตัวกับช็อกโกแลตเคลือบแสนอร่อย