เบลเยี่ยมบัน ไวท์ช็อก
ベルギーパンホワイトチョコレート

bun
ถึงจะหวานน้อย แต่อร่อยมากนะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบโดนัท แต่ตัดใจจากปังที่แสนอร่อยของบันไม่ได้ “เบลเยี่ยมบัน ไวท์ช็อก” คือคำตอบ
ถึงจะหวานน้อย แต่อร่อยมากนะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบโดนัท แต่ตัดใจจากปังที่แสนอร่อยของบันไม่ได้ “เบลเยี่ยมบัน ไวท์ช็อก” คือคำตอบ