สโนวี่ครัวซองต์
スノークロワッサン

bun
ความกรอบกำลังดี และรสชาติที่กำลังโดน ทำให้ “สโนวี่ครัวซองต์” ที่โปรยความหวานอ่อนด้วยไอซ์ซิ่ง กลายเป็นอีกหนึ่งครัวซองต์น้องใหม่ ที่สายครัวซองต์ยอมแปะหัวใจไว้อีกหนึ่ง
ความกรอบกำลังดี และรสชาติที่กำลังโดน ทำให้ “สโนวี่ครัวซองต์” ที่โปรยความหวานอ่อนด้วยไอซ์ซิ่ง กลายเป็นอีกหนึ่งครัวซองต์น้องใหม่ ที่สายครัวซองต์ยอมแปะหัวใจไว้อีกหนึ่ง