bun
ห้าง อัมพร (อยุธยา)
เบอร์โทรสาขา : 092-2644064 รูปแบบสาขา : เบเกอรี + เครื่องดื่ม
bun
bun

10/1 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ร้าน bun เลขบล็อค 120