bun
แม็คโครโลตัส มหาชัย
เบอร์โทรสาขา : 062-2307819 รูปแบบสาขา : เบเกอรี + เครื่องดื่ม
bun
bun

"แม๊กโครโลตัสมหาชัย 119 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษ,กิจ 1ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 /ชั้น2 /ร้านค้าใกล้เคียง ประตูทางเข้า ฝั่งดังกิ้งโดนัท"