bun
ยิ่งเจริญ สแควร์
เบอร์โทรสาขา : 061-5273074 รูปแบบสาขา : เบเกอรี + เครื่องดื่ม
bun
bun

"651 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 จุดสังเกต อยู่ใน ยิ่งเจริญสแควร์ใกล้ ร้านยา หมอยาสะพานใหม่ ส.เจริญ"