FRANCHISE

Franchise-head-3

งบประมาณการลงทุน

 1. ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 2-2.5 ล้านบาทขึ้นไป (ต่อขนาดพื้นที่ 22-24 ตรม. เพิ่มลดตามขนาดพื้นที่)
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise fee) 300,000 บาท / 3 ปี

สิทธิประโยชน์ที่แฟรนไชส์จะได้รับ

 • สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ “บัน”
 • ช่วยเหลือในการออกแบบร้าน ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งร้าน งานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ ดูดควัน ระบบประปาเพื่อให้ได้มาตรฐาน
 • ช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
 • ให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการธุรกิจ บุคลากร, การตลาด และการให้บริการ
 • การฝึกอบรมพนักงานทั้งทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ในด้านกาผลิตสินค้า พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
 • เอกสารคู่มือการบริหารร้าน, คู่มือวิธีการผลิตสินค้าและเครื่องดื่ม
 • ภาพลักษณ์ของ “บัน” (Goodwill) ที่มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วทั้งประเทศ ทำให้กิจการมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโอกาส ประสบความสำเร็จสูงกว่าการสร้างธุรกิจของตนเอง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายขายแฟรนชส์ธุรกิจบัน
 • ที่อยู่ เลขที่ 19 ชั้น 2 ซ.รามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทร. 063 904 4999, 063 904 4888
 •  E-mail: bunfranchise@bun.co.th , saengdao@bun.co.th
Categorie-01
Categorie-02
Categorie-03
Categorie-04
Categorie-05