apply-job

Sale Staff

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย/หญิง อายุ 18-30  ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
บุคลิกดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ,ชอบงานขาย
สามารถเข้างานเป็นกะได้
และปฎิบัติงานในหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

ลักษณะงาน

สามารถผลิต,จัดเรียง,ขายสินค้าและดูแลความสะอาดภายในสาขาได้
รายได้เริ่มต้น  9,550 -10,000++   บาท
(ตามฐานเงินเดือนแต่ละพื้นที่,มีค่าประสบการณ์)

Assistant Shop Manager

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี
บุคลิกดี,มีความเป็นผู้นำ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ,มีความสามารถในการบริหารทีมงานได้
มีความละเอียดรอบคอบ,มีความรับผิดชอบสูง
สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด – ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

สามารถบริหารร้านท้งการวางแผนผลิต,การบริหารยอดขายและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
รายได้เริ่มต้นที่ 12,000 -15,000 ++ บาท  (มีค่าประสบการณ์)


แบบฟอร์มการสมัครงาน